OERplanner.nl

Simulatie

Navigatie

  1. Beginpagina

Welkom op Oerplanner.nl

De OERplanner is een planningstool voor het plannen van zorg, hulp, behandeling en/of ondersteuning. De OERplanner is gebaseerd op het gedachtengoed van het OERmodel van bureau Verkooijen&Beima. Het OERmodel helpt zorg- en welzijnsorganisaties hun aanbod vraaggericht of vraaggestuurd te organiseren. OER staat voor Ondersteuning Eigen Regievoering. De eigen regievoering van de cliënt vormt dus het uitgangspunt van de OERplanner.

De OERplanner ondersteunt, op basis van afstemming met de cliënt, een levering van de juiste activiteiten op het juiste moment, op de juiste plaats en door en/of met de juiste persoon. Dit betreft zowel individuele- als groepsactiviteiten. Daarnaast genereert de OERplanner voor elke cliënt weekoverzichten met alle betreffende geplande activiteiten, worden de financiële randvoorwaarden bewaakt en biedt de OERplanner inzicht in hoeveel van welk type medewerker er op welk moment van de dag nodig zijn.

De OERplanner is gebaseerd op de modernste inzichten qua zorglogistiek en planningstechnologie, gewaarborgd door de unieke samenwerking tussen Verkooijen&Beima en CCmath. Bovendien wordt gebruik gemaakt van internettechnologie. Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden. Alles wat u nodig heeft is een internetverbinding.

Voor vragen, een belafspraak of feedback mailt u naar support@oerplanner.nl